Primăria I. L. Caragiale

Hotărârile autorității deliberative

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Număr document Conținut Dată publicare Acțiuni